AANVRAAG KMO-PORTEFEUILLE 

Gesubsidieerde dienstverlening

 

3Quence is een door het Agentschap Ondernemen geregistreerde dienstverlener. Voor de advies en opleiding kan er gewerkt worden met de kmo-portefeuille waardoor u tot maximaal 40% van de kost kan recupereren via subsidies van de Vlaamse Overheid (onder voorwaarden, zie de KMO Portefeuille website voor meer informatie). Dit is een uitleg over het maken vaan een aanvraag voor KMO Portefeuille subsidies.

Gesubsidieerde dienstverlening

 

3Quence is een door het Agentschap Ondernemen geregistreerde dienstverlener. Voor de advies en opleiding kan er gewerkt worden met de kmo-portefeuille waardoor u tot maximaal 40% van de kost kan recupereren via subsidies van de Vlaamse Overheid (onder voorwaarden, zie de KMO Portefeuille website voor meer informatie). Dit is een uitleg over het maken vaan een aanvraag voor KMO Portefeuille subsidies.

Registratie en aanmelding

Doet u voor de eerste keer een subsidieaanvraag? Dan moet u uw onderneming eerst registreren.

 

1. Klik op www.kmo-portefeuille.be op de snelle link ‘Login kmoportefeuille’ en meld u aan met uw elektronische identiteitskaart of uw federaal token. (zie hiernaast) 

2. Na de registratie als persoon, selecteert u uw onderneming en geef u aan of het een kleine, middelgrote of grote onderneming is. De KMO-portefeuille doet tevens een voorstel op  basis van de gegevens waarover zij beschikt. Zorg ervoor dat uw e-mailadres klopt. 

3. Koppel de onderneming aan uw persoonlijke registratie. Dit kan via de URL die met de post naar het maatschappelijk adres van de geregistreerde onderneming wordt gestuurd. Als u bij de Kruispuntbank voor ondernemingen een geregistreerd e-mailadres heeft opgegeven, kan de koppelings-URL ook per mail worden opgestuurd.

Subsidies aanvragen en ontvangen

Uw onderneming geregistreerd? En beschikt u over een aanvaarde offerte bij een erkende dienstverlener? Dan is het tijd om online uw subsidies aan te vragen.

Opgelet: Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestatie zijn ingediend.

5 stappen om uw subsidie aan te vragen:
1. Bepaal uw hoofdactiviteit

2. Vul in waarvoor u een steunaanvraag indient

3. Bepaal uw dienstverlener. Dit kan via registratienummer of naam

4. Bevestig dat de projectgegevens correct zijn en dat deze voldoen aan de wettelijke bepalingen

5. Wanneer uw steunaanvraag goedgekeurd werd, ontvangt u een subsidienummer en de stortingsgegevens voor uw eigen bijdrage

Stortingsproces:

  • Stort tijdig uw bijlage aan de hand van de juiste stortingsgegevens en mededeling op de KMO-portefeuille rekening van de nanciële dienstverlener, Sodexo (zie stortings process hiernaast)
  • Agentschap Innoveren & Ondernemen stort de subsidie op uw kmo-portefeuille rekening en meldt u dit via e-mail
  • U of uw medewerker krijgt advies of volgt een opleiding bij de dienstverlener
  • U ontvangt een factuur van de dienstverlener
  • U betaalt uw factuur via de website van de KMO-portefeuille

Na betaling geeft u uw mening over de kwaliteit van de dienstverlening. Uw subsidieaanvraag krijgt nu de status ‘ Afgewerkt’ . U kan deze steeds terugvinden in de historiek van uw kmo-portefeuille

Bekijk hier een uitgebreide handleiding. Wenst u nog meer informatie? Contacteer ons op KMOPvraag@3Quence.com